*REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE*

Henkilötietolain 10 § ja 24 §  ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Käpälämäen Pompula
Härmäntie 93
31700 Urjala as.

kapalamaen.pompula (a) gmail.com

Rekisterin nimi:
Verkkokaupan asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tekemän tilauksen käsittelyyn ja lähettämiseen. 
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä erilliseen asiakasrekisteriin tai asiakastilin luomista. 

Suostumuksen perusteella yhteystietoja voidaan käyttää markkinointiviestintään.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan perustiedot: nimi- ja osoitetiedot, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkoyhteyden IP-osoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen tai tilauksen tekemisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot ("oikeus tulla unohdetuksi"). Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys sähköpostitse rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Asiakastilin luoneet pääsevät muuttamaan yhteystietojaan tai poistamaan ne kirjautumalla omalle asiakastililleen. 

Tietojen säilytys: Asiakkuuden perustiedot tuhotaan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti ja tilaustietoja kuluttajakaupan vastuiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä kuten palomuurilla ja salasanalla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Pulse247 Oy:llä on verkkokauppaohjelmiston ylläpitäjänä pääsy rekisterinpitäjän verkkokaupan tietokantaan ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Mycashflow -verkkokauppa-alustan rekisteriselosteen löydät tästä.

Päivitetty 24.5.2018